субота, 14. октобар 2023.

ZAŠTO ĆE LEPOTA SPASITI SVET
lepota je odgovor

na slabu ljudsku prirodu


tek ponekad

muka nađe jedan put koji

nije kroz mene

tek ponekad 

muka odluči da me napusti

tada nisam ni dobro ni loše

tada ne mislim i ne osećam

samo mi navire tiho znanje

da mi je lepo

da mi je lepo


tada ugledam lepotu u raščokljanom putu

asfaltu oronulom od žurbe

ugledam lepotu u kući koja se urušava

u slepoj ulici 

u znaku na putu izbledelom od pogleda

u pijancu čije lice više niko ne vidi

i kada govori sve

u njegovim očima koje čeznu da budu sklopljene

u prosjaku koji je natovario svoj jorgan, jastuk na leđa

i zavaljen u jesen u parku na klupi

čita dnevne novine

ugledati lepotu u zemlji punoj stajskog đubriva

ugledati lepotu u plodu koji neće sazreti

koga će uhvatiti mraz


samo mi navire tiho znanje

da mi je lepo

da mi je lepo

i tada zasigurno znam

da će lepota spasiti svet

i tada zasigurno znam

i zašto