петак, 24. јануар 2014.

ni on nema pamćenje, potvrđujemo jedno drugom, smejući se

da recimo budeš srećan
i osmehneš se oblačeći golinu (ja bih da bezvremeno budeš obučen u golinu)
u recimo, Buenos Airesu
u čoveka koji prestaje,
koji zna da prestaje! da oplakuje sve
stvari i ljubav i
sve samoće

(a samoću samu?)

glađu, da opraštaš sebi
a gospođici koja ispod kaputa
nije imala ništa?

ništa!
za neki kreativniji san
bolji dom

rukata okata, grlata
čulom neutoljena, raštrkanih oblika
raštrkana, u strasti, požudi
ljubavi: neograničenog htenja

hodi otmeno,
neke stvari možeš uvežbati, vidiš!

vidiš! tango!

teret koga voliš
i tvoj je teret;
više ogledala možda nose pravije stvarnosti?

moraš krenuti, moram krenuti
moramo krenuti

ona nema pamćenje
gospođica skida kaput