уторак, 11. март 2014.

sapatnički, duboko u vamau mraku

gde se pomno uči način

da lakše podneseš sutra –

sedite


čitate francuze

nazivate se albatrosom

i voltera

po kome se od svih tvojih tužnih kurvi najbolje kotiram


i dišeš joj kroz nozdrave

cedeći pomorandže

da ne precrkne od žeđi

već od tela; istine su, uzgred, nebitne


i ćutite


potreban mi je trinaesti mesec

i trista šezdeset sedmi dan

da vas raspoznam;

poezija nije dobar saputnik mladih onaničara,

budimo sapatnici – veži je